Miljöpolicy


Vi tar i alla avseenden hänsyn till miljön i vårt dagliga arbete. Detta lönar sig både ekonomiskt och hälsomässigt både för oss och våra kunder.

  • Vi arbetar uteslutande med miljövänliga material.
  • Vi använder inga kemikalier i verksamheten.
  • Vi väljer i största möjliga utsträckning leverantörer som håller en hög miljöprofil.
  • Vi följer lagar och förordningar inom miljöområdet.
  • Alla medarbetare arbetar för att minimera verksamhetens miljöpåverkan.

Designed by Half A Bee